AECC-CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER GIRONA

Qui som?

L’AECC-Catalunya contra el Càncer és una institució de caràcter benèfic sense ànim de lucre, declarada d’utilitat i interès públic.

Està formada majoritàriament per persones que treballen desinteressadament per oferir un servei a la societat i per un equip de professionals formats i preparats per a la tasca que han de desenvolupar.

Les nostres principals funcions són:

  • Promoure la participació i la mobilització ciutadana en la lluita contra el càncer.
  • Representar i defensar les necessitats de la societat davant les administracions públiques i d’altres sistemes establerts.
  • Coordinar i executar les accions assistencials, educatives, formatives i d’investigació.

Des de quan?

L’AECC-Catalunya Contra el Càncer de Girona es va constituir el 1953.

El 1995 es va constituir la Junta Directiva actual, que està presidida per la Sra. Pilar Cort i Fuentes i per la Sra. Joana Puig i Costa en qualitat de vicepresidenta.

 

La nostra missió és…

Lluitar contra el càncer liderant l’esforç de la societat catalana per a disminuir l’impacte causat per aquesta malaltia i millorar la vida de les persones que es veuen afectades de manera directa o tangencial per aquest tipus d’afecció.

Els nostres valors són…

AJUDA · UNITAT · TRANSPARÈNCIA  · PROFESSIONALITAT · INDEPENDÈNCIA · DINAMISME

Els nostres pilars són…

  • Informar i conscienciar a la població sobre la malaltia, així com les mesures per a prevenir-la. Aquesta acció es concreta en campanyes de prevenció, xerrades informatives… El 2017 han participat 246.772 persones en accions de prevenció i 28.186 treballadors s’han adherit al programa empresa.
  • Donar suport i acompanyar a totes les persones i famílies afectades pel càncer. Aquesta tasca es concreta en suport psicològic, suport del voluntariat i acompanyament general de les famílies. El 2017 es van realitzar 7.681 visites de voluntaris a pacients i  familiars i 2.983 intervencions de suport professional.
  • Investigar. Apostem per una investigació que ens ajudi a avançar en la curació del càncer i la millora de qualitat de vida dels afectats. L’entitat atorga un 15% dels seus ingressos a finançar  projectes d’investigació oncològics a través de la seva Fundació Científica que realitza nombrosos estudis socials directament lligats amb l’oncologia. Des de 2010 s’han invertit més de 19 milions d’euros en 92 projectes d’investigació a Catalunya.

 

Més informació a: MEMÒRIA 2017